Salesafspraken.nl en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Het draait bij ons om meer dan "sales" alleen!

ster
salesafspraken mensen target

Verduurzamen van onze bedrijfsvoering

Dagelijks zijn wij bezig om tijdens de telefonische verkoop onze relaties zo goed mogelijk te bedienen. We willen dat al onze handelingen zo min mogelijk schade toebrengen aan de omgeving waarin wij leven en uiteindelijk zelfs positief bijdragen daaraan.

Een positieve bijdrage aan onze omgeving via onze bedrijfsvoering 

Met het verduurzamen van onze bedrijfsvoering willen we dat al onze handelingen zo min mogelijk schade toebrengen aan de omgeving waarin wij leven en uiteindelijk zelfs positief bijdragen daaraan. Wat willen we bereiken:

  • We reduceren onze footprint: we verlagen en verduurzamen onze CO2 uitstoot.
  • We gaan duurzaam en goed om met onze mensen: iedere medewerker is fysiek en mentaal in staat om te werken, nu en in de toekomst.
  • We zijn transparant: dat betekent dat we open, zichtbaar en toegankelijk zijn in wat we doen.
  • Onze facilitaire zaken zijn maatschappelijk verantwoord.

We reduceren onze footprint

Ten eerste willen we zoveel mogelijk energie besparen. Technische verbeteringen zoals zuinigere apparatuur gaan daaraan bijdragen. We stimuleren ook medewerkers om zuinig om te gaan met energie. Zo gaan we verspilling tegen.

Een tweede stap is het gebruik van duurzame energie. Elektriciteit kopen we zoveel mogelijk ‘groen’ in.

Duurzaam werkgeverschap

We willen de leukste en meest inspirerende werkgever zijn voor onze collega’s. Om te zien in hoeverre we daarin slagen doen we regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van onze mensen. Wij staan ook altijd open voor suggesties.

Papierloze organisatie

We willen toe naar een papierloze organisatie. Dat betekent dat we zoveel mogelijk digitaal willen gaan doen. Dat geldt voor het papierverbruik op kantoor, maar ook in onze klantcommunicatie. Door meer gebruik te maken van communicatie via e-mail, het gebruiken van laptops, tablets en smartphones voor het inkijken van documenten en bewuster te printen, willen we dat bereiken. We nemen daarom ook deel aan Printless Tuesday, op de vierde dinsdag in juni.

Duurzaam inkopen

In ons duurzaam inkoopbeleid zijn duurzaamheidsaspecten (people, planet, profit) nadrukkelijk verwoord. Wij beoordelen leveranciers bij nieuwe inkoopprojecten mede op het aspect duurzaamheid.

Goede doelen

Als organisatie steunen wij regelmatig diverse goede doelen maar we steken ook zelf regelmatig de handen uit de mouwen om bepaalde doelen letterlijk een duwtje in de rug te geven. Speerpunten daarbij zijn zelfredzaamheid, armoede bestrijding en dierenwelzijn. In plaats van eindejaarsgeschenken of kerstkaarten doneren wij ook jaarlijks aan een goed doel. Recentelijk nog steunden wij bijvoorbeeld:

 

  • Takis shelter
  • Alley Cat Allies
  • Bikers for Animals